Kurinpitovaliokunnan päätös Futura-HIFK pelin tapahtumista

Kurinpitovaliokunta päätti seuraavaa:
– FC Futura: varoitus Rangaistusmääräysten 3.1 §:n a-kohdan mukaisesti.
– HIFK: 600 euroa sakkoa Rangaistusmääräysten 3.1 §:n d-kohdan mukaisesti.

Perustelut:
Päätöstä tehdessään kurinpitovaliokunnalla on ollut käytössään erotuomarin raportti, FC Futuran ja HIFK:n vastineet sekä kuva soihdun polttajasta.
Näiden perusteella katsotaan selvitetyksi, että viisi minuuttia ennen pelin alkua
HIFK:n kannattajien katsomonosassa oli soihtu. Savu ei levinnyt kentälle eikä ottelun alku viivästynyt. Ottelun noin 25. minuutilla samassa katsomonosassa paloi uudestaan soihtu.

FC Futura ja HIFK olivat käyneet etukäteen keskusteluja kyseisen ottelun turvallisuudesta.
FC Futuralla oli ottelussa 21 omaa järjestyksenvalvojaa sekä paikalla oli neljä Etelä-Suomen Turvapalvelun turvamiestä. Lisäksi poliisia oli pyydetty ennakolta paikalle. Portilla tehtiin laukku- ja turvatarkastus ja HIFK:n kannattajille oli varattu tila laukkujen säilyttämiseen.
Ensimmäisen soihdun palaessa poliisi ilmoitti FC Futuran turvallisuusvastaavalle, ettei tilanteeseen saa puuttua, jos siitä ei aiheudu enempää vaaraa yleisölle.

Turvallisuusmääräysten 4.1.10 e-kohdan mukaan jalkapallo-otteluun ei saa tuoda esimerkiksi soihtuja tai savuja. Määräysten 3.1 -kohdan mukaan tilaisuuden järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä. Kotijoukkue on ollut tässä tapauksessa järjestäjänä. FC Futura kotijoukkueena ei pystynyt estämään
soihtujen tuomista katsomoon ja niiden sytyttämistä. FC Futuran katsotaan syyllistyneen turvallisuusmääräysten rikkomiseen.
Määräysten 3.5 -kohdan mukaan seura on vastuussa muun muassa kannattajiensa käytöksestä ottelutapahtumissa. HIFK:n kannattajat olivat tuoneet katsomoon soihtuja ja sytyttäneet ne palamaan. HIFK:n katsotaan syyllistyneen turvallisuusmääräysten rikkomiseen.
Rangaistusta määrättäessä kurinpitovaliokunta otti lieventävänä seikkana huomioon FC Futuran osalta sen, että he olivat esimerkillisesti pitäneet yhteyttä HIFK:iin ja toimineet erittäin hyvin ennalta ehkäisevästi varmistaakseen ottelun turvallisuuden. Poliiseja oli paikalla useita ja yhteensä lähes 50 ihmistä oli turvaamassa
järjestystä. Rangaistusta määrättäessä HIFK:lle kurinpitovaliokunta piti koventavana perusteena sitä, että seura on rikkonut sekä vuonna 2011 että vuonna 2012 kolme kertaa turvallisuusmääräyksiä.